Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

 1. Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle reserveringen en boekingen bij Osttirolreizen, Kranssteen 25, 9531 PP, Borger, hierna te noemen Osttirolreizen en Tirolreizen, inclusief eventuele bijkomende dienstverleningen.
 2. Reserveringen zijn in het algemeen voor perioden van 5 dagen of meer, tenzij anders overeengekomen of aangegeven.
 3. De op de website vermelde prijzen zijn voor de periode die is aangegeven.
 4. In de genoemde prijzen zijn niet begrepen de kosten die eventueel ter plaatse moeten worden betaald, zoals boot-, lift en entreegelden tenzij anders overeengekomen of aangegeven.
 5. De minimale huurperiode van een vakantiewoning is in het algemeen één (1) week. Dit geldt niet voor de busreizen.
 6. De huurprijzen van een vakantiewoning zijn per week vastgesteld voor iedere accommodatie afzonderlijk en zijn daarnaast verschillend door de onderscheidene seizoenen. Dit geldt niet voor busreizen.

Artikel 2 Reservering en betaling

 1. De huurovereenkomst komt tot stand bij bevestiging door Osttirolreizen aan de boeker voor de reis van de accommodatie zoals door de boeker is aangegeven op het boekings- of reserveringsformulier.
 2. De op deze wijze tot stand gekomen reservering, die tevens de betalingscondities bevat, wordt per e-mail of per post door Osttirolreizen bevestigd.
 3. Uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de bevestiging dient de aanbetaling van 30% op de bankrekening van Osttirolreizen te zijn bijgeschreven.
 4. De betaling is in 2 termijnen tenzij anders overeengekomen.
 5. Het restant van de te betalen reissom dient uiterlijk 8 weken (56 kalenderdagen) voor aanvang van de reis op de bankrekening van Osttirolreizen te zijn bijgeschreven.
 6. Bij een boeking minder dan 8 weken voor aanvang van de reisdatum moet de boeker voor de vertrekdatum de reissom in een keer voldoen.

Artikel 3 Bij aankomst

Bij aankomst in het hotel moet de boeker een geldig identiteitsbewijs laten zien, om deze in staat te stellen de vereiste registratie van personen te doen plaatsvinden.

Artikel 4 Aantal personen/verwisseling (geldt alleen voor autoreizen)

Het maximaal aantal overeengekomen personen (volwassenen en kinderen), met uitzondering van kinderen onder de twee (2) jaar, dat in de gehuurde accommodatie kan overnachten, mag niet worden overschreden, tenzij dit uitdrukkelijk vooraf met Osttirolreizen is overeengekomen en de eventuele extra kosten hiervoor door de huurder zijn betaald.

Osttirolreizen en/of de verhuurder houdt zich het recht voor bij nalatigheid in deze de huurovereenkomst onmiddellijk, en zonder enige schadevergoeding te ontbinden.

Uitsluitend diegene(n) wiens na(a)m(en) is(zijn) geregistreerd bij de betreffende autoriteiten in het kader van toeristenbelasting mogen de accommodatie bewonen.

Ingeval kinderen onder de twee (2) jaar meereizen dient de huurder in principe zelf zorg te dragen voor een reiswieg of -bed met het bijbehorende beddengoed, tenzij hierin al wordt voorzien binnen de aangeboden accommodatie.

Verwisseling van personen gedurende de huurperiode is verboden, tenzij uitdrukkelijk vooraf met Osttirolreizen overeengekomen.

Kleine huisdieren zijn uitsluitend toegestaan in accommodaties waar dat expliciet is aangegeven op de website.

Bij de boeking van accommodatie waar huisdieren (veelal beperkt tot één) zijn toegestaan dient de huurder reeds aan te geven hoeveel dieren en van welk ras hij zal meenemen,.

Voor ieder meegenomen huisdier zal 30 Euro per week in rekening worden gebracht als extra kosten op de huurprijs. De huurder is verplicht toezicht te houden op zijn huisdier(en) in de omliggende omgeving van de gehuurde accommodatie.

Artikel 5 Annulering door de huurder

 1. In geval een reisovereenkomst door de huurder wordt geannuleerd worden annuleringskosten in rekening gebracht. Ook ingeval een andere accommodatie bij Osttirolreizen wordt gehuurd. Bepalend voor de annuleringskosten is de dag waarop de annulering schriftelijk of per e-mail door de huurder bij Osttirolreizen wordt gemeld. Wij raden U aan gelijktijdig met de reservering een annuleringsverzekering af te sluiten, zie art. 7).
 2. Bij een annulering van 75 dagen of meer voor aanvang van de huurperiode worden annuleringskosten ten bedrage van 15% van de overeengekomen huursom in rekening gebracht.
 3. Bij een annulering tussen 74 en 49 dagen voor aanvang van de huurperiode worden annuleringskosten ten bedrage van 30% van de overeengekomen huursom in rekening gebracht en vindt derhalve geen restitutie van de eerste aanbetaling van 30% plaats.
 4. Bij een annulering tussen 48 en 30 dagen voor aanvang van de huurperiode worden annuleringskosten ten bedrage van 50% van de overeengekomen huursom in rekening gebracht.
 5. Bij een annulering tussen 29 en 2 dagen voor aanvang van de huurperiode worden annuleringskosten ten bedrage van 90% van de overeengekomen huursom in rekening gebracht.
 6. Bij annulering op de dag vóór of dezelfde dag van aanvang van de huurperiode of ingeval de huurder niet op komt dagen is de volledige huursom verschuldigd met eventuele extra kosten en vindt geen enkele restitutie van de betaalde huur plaats.
 7. Ingeval de annuleringskosten minder zijn dan de reeds betaalde huur zal het meerdere aan de huurder worden terugbetaald op een door de huurder aangegeven bankrekening.

Artikel 6 Verantwoordelijkheid/Annulering door de verhuurder

 1. Alle accommodaties zijn bezocht en gecontroleerd. De beschrijvingen op onze webpagina’s zijn accuraat en in goed vertrouwen voorbereid. Osttirolreizen, wijst echter elke verantwoordelijkheid af voor iedere naderhand door de eigenaar/verhuurder gemaakte aanpassing, die niet (geheel) in overeenstemming is met datgene dat op deze website wordt vermeld. Indien de eigenaar/verhuurder deze huurovereenkomst geheel of gedeeltelijk niet kan nakomen zal de eigenaar/verhuurder zijn best doen dit probleem op te lossen of tot een minimum te beperken teneinde hieruit mogelijk voortvloeiende schades te voorkomen. Ingeval de huurder een serieuze klacht heeft dient deze onmiddellijk aan de begeleiding te worden doorgegeven zodat deze in staat is de klacht op te lossen. De boeker is verplicht de eigenaar/verhuurder of de reisorganisatie de benodigde tijd te geven, die redelijkerwijs nodig is, om het probleem op te lossen. Klachten die worden ontvangen aan het eind van de huurperiode of daarna zijn niet ontvankelijk en kunnen derhalve niet leiden tot enige teruggave van de betaalde huursom.
 2. Indien Osttirolreizen om redenen die buiten haar invloed liggen, waaronder overmacht, de door de huurder aangegane huurovereenkomst moet annuleren, zal Osttirolreizen, in overleg met de betreffende huurder, de huurder een andere accommodatie van minstens gelijke kwaliteit aanbieden, er vanuit gaande dat Osttirolreizen in staat is in een dergelijke oplossing te voorzien. Ingeval de huursom van deze alternatieve accommodatie lager is, zal het verschil met de betaalde huursom aan de huurder worden terugbetaald. Ingeval partijen niet tot overeenstemming komen over een alternatieve oplossing, kunnen beide partijen de huurovereenkomst herroepen en ontbinden. In dat geval zal Osttirolreizen de ontvangen huursom terugbetalen.
 3. Zoals voor de huurders duidelijk zal zijn, zijn de door Osttirolreizen in samenwerking met haar zakelijke partners aangeboden accommodaties voor toeristen ontworpen gebouwen, zoals hotels, pensions, privé vakantiehuizen van particulieren. Alle huizen die worden aangeboden zijn zorgvuldig geselecteerd en voldoen aan minimum kwaliteitsnormen, waarin iedere Europeaan en zelfs wereldburger zich totaal zal kunnen vinden.

Artikel 7 Annuleringsverzekering

Een annuleringsverzekering wordt ten zeerste aangeraden en biedt de huurder de nodige zekerheid in geval van bijvoorbeeld overlijden en ernstige ziekte in het eigen gezin of naaste familie.

Osttirolreizen biedt, bij boeking van de te huren accommodatie, in samenwerking met de a.s.r. verzekeringen aan:

 1. De standaard polis tegen een premie van 5,5% van de te totale huursom. De verzekering wordt van kracht zodra Osttirolreizen in bezit is van de aanbetaling van de reissom, Deze standaard polis biedt de huurder bescherming tot de dag van aankomst.

Artikel 8 Garanties en verzekeringen

Osttirolreizen werkt als reisorganisatie samen met verhuurders in de regio Tirol en Ost en Süd Tirol.
Osttirolreizen doet o.a. de internet marketing voor deze regio en is het reisagentschap voor de vrnl Nederlandstalige markt.
De hotels zijn persoonlijk bezocht.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

 1. Osttirolreizen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor: diefstal, verlies of schade, van welke aard dan ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf in één van de accommodaties; nog voor
  a) het onklaar raken of buiten werking geraken van technische apparatuur in de woningen en
  b) foto’s en andere informatie over accommodaties op de website of andere kennisgevingen.
 2. De huurder is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan het gehuurde en de bijbehorende inventaris, ongeacht of dit het gevolg is van handelen of nalaten van de huurder dan wel van derden die zich met toestemming van de huurder in het gehuurde bevinden.
 3. Wij wijzen er op dat schade aan een vakantiehuis en/of de inventaris tijdens uw verblijf ontstaan in een aantal landen wettelijk wordt toegerekend aan de huurder, tenzij de huurder het tegendeel kan bewijzen. Het is derhalve van belang dat U hiervoor een WA-verzekering hebt.
 4. Osttirolreizen is niet aansprakelijk voor ongemakken en ter plaatse gevonden afwijkingen van het gehuurde, buiten de schuld van Osttirolreizen.
 5. Ingeval van ongelukken in en rondom de accommodatie kunnen Osttirolreizen en de eigenaar/verhuurder niet aansprakelijk worden gesteld. Met name bij zwembaden moeten kinderen niet zonder toezicht en zo nodig niet zonder zwemvest van het zwembad gebruik maken.
 6. Schadeclaims, inclusief die met betrekking tot gederfde vakantievreugde, kunnen nimmer het bedrag van de huursom overschrijden.

Artikel 10 Wetgeving en Jurisdictie

Bij het boeken heeft de huurder goede nota genomen van de huurvoorwaarden en deze volledig en zonder voorbehoud geaccepteerd.

Ingeval enige voorwaarde van deze overeenkomst komt te vervallen of waren vervallen of als er iets in deze overeenkomst ontbreekt, is dit geen grond om de overige voorwaarden aan te vechten.