Algemene informatie

Veilig op reis per touringcar

Bij Tirolreizen, haar touringcarpartner Frericks Reisen en touringcarfabrikant staan de gezondheid van haar passagiers en personeel, naast kwaliteit van onze dienstverlening, hoog in het vaandel. Naast de algemene basismaatregelen is de kwaliteit van de ventilatie een belangrijke voorwaarde om, binnen de richtlijnen van het RIVM en de overheid, op een veilige en gezonde manier passagiers te vervoeren in een touringcar en vliegtuig. En dan met name de mate waarin de lucht in de touringcar schoon blijft.

Om dat doel te bereiken is een klimaatsysteem nodig dat de capaciteit heeft om ‘verse lucht’ in en ‘gebruikte lucht’ uit het voertuig te brengen. Net als vliegtuigen, zijn touringcars ook uitgerust met hoge kwaliteit klimaatsystemen met hoogwaardige filters die ervoor zorgen dat er gedurende de gehele reis schone lucht in de bus aanwezig is. ‘In vergelijking met de luchtvaart, die inmiddels door het RIVM als goed is beoordeeld, is het ventilatiemechanisme in touringcars minstens net zo goed.

Omdat er in deze tijd veel vragen zijn over corona-proof en dus zonder extra gezondheidsrisico’s reizen, hebben we de feiten en richtlijnen voor u op een rij gezet.

Luchtkwaliteit in de touringcar

De luchtkwaliteit in een touringcar kan zich meten met de luchtkwaliteit in een vliegtuig op basis van de hieronder opgenomen kenmerken:

 1. Ventilatie; de luchtstroom in een touringcar is verticaal – een belangrijke voorwaarde voor een gezonde luchtkwaliteit. De instroom van verse (buiten)lucht vindt plaats vanaf boven en vervolgens wordt de ‘gebruikte lucht’ via de roosters op de vloer in het middenpad weer afgevoerd naar buiten.
 2. De lucht in een touringcar wordt 65-100 keer per uur 100% ververst. Zo is er continu 80-85% verse lucht aanwezig in de touringcar.
 3. De moderne en hoogwaardige, met extra antibacteriële/virus dodende spray bewerkte, luchtfilters aan boord maken de lucht vrij van ziekteverwekkers.
 4. Het risico op besmetting in de touringcar is zeer laag. De combinatie van goede verticale ventilatie, hoge kwaliteit luchtfilters en het hoge percentage verse (buiten)lucht beperkt het risico op verspreiding van het virus.
 5. Passagiers kunnen er zeker van zijn dat gefilterde lucht in touringcars zeer veilig en schoon is.

Zorgeloos op reis met de bus: de richtlijnen in de praktijk

Net als bij het reizen per vliegtuig is het bij groepsreizen per touringcar niet mogelijk de 1,5 meter afstand te handhaven. Daarom worden door busreisorganisaties en touringcarbedrijven extra maatregelen getroffen. Deze maatregelen zijn gestoeld op de gezondheidsrichtlijnen vanuit de Nederlandse overheid, de Europese Unie of lokale overheden die, vandaag de dag, al bijna normaal zijn zoals het gebruik van mondkapjes, afstand houden waar het kan en verder goede afspraken met elkaar maken. Hieronder een aantal belangrijke zaken voor de vakantieganger op een rij.

 1. Er zijn nieuwe verscherpte hygiëneprocedures opgesteld m.b.t. de ventilatie van de touringcar, reiniging van airconditioning, regelmatige vervanging van luchtfilters en de dagelijkse reiniging van de touringcar;
 2. Alle passagiers vullen vooraf een ingevulde en ondertekende gezondheidsverklaring in. Stap niet in de bus wanneer u koorts, verkoudheidsklachten of andere ziektesymptomen heeft;
 3. De passagiers dragen verplicht een mondkapje in de touringcar.
 4. In de touringcar zal desinfecterende hand gel aanwezig zijn.
 5. Er zal een vaste in- en uitstapprocedure zijn, waarbij u alleen via de midden deur de bus betreedt en zoveel mogelijk de geadviseerde afstand van elkaar vandaan blijft;
 6. Passagiers laden en lossen zoveel als mogelijk hun eigen bagage;
 7. Alle passagiers worden verzocht zo veel mogelijk te blijven zitten, alleen in het geval van een noodgeval is het toegestaan om door het gangpad te lopen;
 8. In de bus wordt aan alle passagiers per reisdag een vaste stoel toegewezen, waarbij we trachten zoveel mogelijk afstand tussen de passagiers te realiseren;
 9. Op het wisselpunt, onderweg, op de bestemmingen, in restaurants en accommodaties volgen we de procedures en richtlijnen (o.a. op het gebied van hygiëne, mondkapjes en onderling afstand houden) zoals ingesteld voor de specifieke branches en bedrijven door de lokale overheden. Dit zal een praktische invulling zijn van de algemeen geldende Europese COVID-richtlijnen, die mede zijn gebaseerd op de adviezen van de WHO.

Vergelijking vliegtuig – touringcar

Voor de volledigheid is hieronder een overzicht opgenomen die de maatregelen om corona-proof te kunnen reizen per vliegtuig en per touringcar vergelijkt. De matrix richt zich niet alleen op het gebruikte materieel, maar ook op de reisduur, procedurele maatregelen en gebruikte veiligheidsmiddelen. Uit deze matrix kan geconcludeerd worden dat reizen met een touringcar met passagiers met mondkapjes op evenzo veilig kan geschieden als met een vliegtuig. Daarnaast is ook in de touringcarbranche – door gebruikmaking van toegewezen zitplaatsen – bron- en contactonderzoek mogelijk. In rood is aangegeven waar het vliegtuig minder scoort als de touringcar.