Privacy

Voor de uitvoering van haar werkzaamheden en het onderhouden van klantrelaties verwerkt Tirolreizen persoonsgegevens. Tirolreizen draagt er zorg voor dat de persoonlijke gegevens, die u verschaft vertrouwelijk worden behandeld. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, die eisen stelt aan het gebruik van privacygevoelige informatie.

Met deze privacyverklaring hoopt Tirolreizen u duidelijk te maken waarom bepaalde informatie wordt verzameld en hoe Tirolreizen die informatie gebruikt.

U kunt deze website bezoeken zonder dat u Tirolreizen vertelt wie u bent en zonder dat u daarvoor persoonlijke gegevens moet vrijgeven. Als u besluit Tirolreizen de persoonlijke informatie te willen geven die nodig is voor het uitbrengen van een offerte, of met u te kunnen corresponderen, garandeert Tirolreizen dat die informatie vertrouwelijk wordt behandeld.

Tirolreizen bewaart uw persoonlijke gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens zijn verzameld. Tirolreizen neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Aanvragen voor het aanpassen of verwijderen van persoonlijke informatie worden zo snel mogelijk behandeld. Wanneer u aangeeft dat bepaalde informatie niet mag worden gebruikt als basis voor verder contact, dan zal dit worden gerespecteerd. Hierdoor blijft uw privacy gewaarborgd.

Wanneer u deze website bezoekt kan tijdelijk enige informatie worden opgeslagen op uw computer in de vorm van een “cookie”. Het opslaan van tijdelijke gegevens in een cookie helpt Tirolreizen om de inhoud van de website beter af te stemmen op uw behoeften en het gebruikersgemak te vergroten. De gegevens worden in een tijdelijke cookie opgeslagen. Dit betekent dat de door u ingevulde gegevens slechts zolang bewaard worden als dat u uw internetbrowser geopend heeft. Bij het beëindigen van uw browser wordt het cookie verwijderd.

Tirolreizen behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te allen tijde en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. Elke verandering wordt kenbaar gemaakt op onze website. Heeft u vragen of opmerkingen over dit privacy beleid, dan vindt u op de contactpagina alle informatie waarmee u contact met Tirolreizen kunt opnemen.